Medailonky partnerství

Do projektu Pospolu se od října 2013 za účelem vzájemné spolupráce zapojily desítky škol, firem a jiných subjektů, od března a června 2014 k nim přibyly další. Všechny tyto subjekty vytvořily celkem 28 partnerství. Z toho 26 partnerství se v současné době účastní finanční pilotáže a 2 se účastní monitoringu spolupráce bez nároku na přímou finanční podporu.

Všechna partnerství mají na webu Pospolu svůj medailonek. 26 vybraných partnerství zapojených do pilotáže najdete včetně místopisné mapky na webu Pospolu v Informaci o pilotáži. Zbylá 2 monitorovaná partnerství najdete v sekci Monitoring. Z jednotlivých medailonků se např. dozvíte, který subjekt (škola či firma – s přímými odkazy na jejich webové stránky) je realizátorem pilotáže či monitoringu, které školy či firmy jsou dále do partnerství zapojeny, v jakých oborech je ta která spolupráce ověřována, počet zapojených žáků a u prvních 16 partnerství také nabídkovou cenu, se kterou partnerství vyhrálo svou část veřejné zakázky.