Nabízíme kurz Instruktor praktického vyučování

V projektu Pospolu byl připraven a v průběhu března 2015 ověřen pilotní kurz Instruktor praktického vyučování. Kurz má vazbu na připravovanou profesní kvalifikaci Instruktor praktického vyučování s cílem připravit účastníky na složení této profesní kvalifikace u autorizované osoby (tou se v budoucnu může stát právě Vaše škola). Tento kurz nabízíme po jeho ověření školám, které pociťují potřebu aktivně se zapojit do vzdělávání instruktorů praktického vyučování spolupracujících firem.

Pokud máte zájem realizovat (ověřit pro podmínky vaší školy) ve spolupráci s projektem Pospolu třídenní kurz v rozsahu 40 hodin (tři dny po 8 vyučovacích hodinách prezenčně, samostudium  rozsahu 10 hodin,  2 hodiny závěrečný test a jeho vyhodnocení), prosíme do 30. 5. 2015 o zaslání e-mailu na adresu: martina.kanakova@nuv_cz.

Předpokládaný průběh:

Vyškolíme zdarma na konci června 2015 v rámci jednodenního školení v NÚV dva učitele odborného výcviku/odborné praxe či vedoucího učitele praktického vyučování, kteří budou následně zmíněný kurz sami  ve firmě lektorovat. Kurz pro instruktory by byl realizován ve  škole/firmě v období červen- září 2015 v minimálním počtu 6 a maximálním počtu 21 osob.