Máte zájem o přípravu instruktorů?

V projektu Pospolu byl připraven a v průběhu března 2015 ověřen pilotní kurz Instruktor praktického vyučování. Kurz má vazbu na připravovanou profesní kvalifikaci Instruktor praktického vyučování s cílem připravit účastníky na složení této profesní kvalifikace u autorizované osoby (tou se v budoucnu může stát právě Vaše škola). Tento kurz nabízíme nyní také školám, které pociťují potřebu zapojit se do vzdělávání instruktorů praktického vyučování spolupracujících firem.

Pokud máte zájem realizovat (ověřit pro podmínky vaší školy) ve spolupráci s projektem Pospolu třídenní kurz v rozsahu 40 hodin (tři dny po 8 vyučovacích hodinách prezenčně, samostudium  rozsahu 10 hodin,  2 hodiny závěrečný test a jeho vyhodnocení), prosíme do 15. 5. 2015 o zaslání e-mailu na adresu: martina.kanakova@nuv_cz.

Podmínkou je:

  1. nechat zdarma v rámci jednodenního školení v NÚV vyškolit v průběhu dubna své dva učitele odborného výcviku/odborné praxe či vedoucího učitele praktického vyučování, kteří by následně zmíněný kurz sami lektorovali (lektorné jim uhradí projekt Pospolu, stejně tak jako pronájem a občerstvení pro účastníky)
  2. zrealizovat kurz pro instruktory ve vaší škole/firmě v období květen- srpen 2015
  3. minimální počet instruktorů pro realizaci kurzu je 6 osob

Touto výzvou v tuto chvíli zjišťujeme předběžný zájem o konání kurzu. Záležitost je v jednání s MŠMT a budeme všechny přihlášené následně informovat.