Kvalita absolventů je čím dál horší, zlobí se firmy

15.9.2014 Hospodářské noviny - ZAMĚSTNAVATELÉ TVRDÍ, ŽE SCHOPNOSTI ABSOLVENTŮ ŠKOL SE VÝRAZNĚ ZHORŠUJÍ. UČNI SE PRÝ NECHTĚJÍ UČIT NOVÉ PRÁCI A ŠPATNĚ KOMUNIKUJÍ. Mladí lidé, kteří právě vyšli školu a ucházejí se o práci, jsou na zaměstnání stále hůře připraveni. Alespoň podle názoru zaměstnavatelů, k nimž se hlásí. Dokládá to i aktuální průzkum, který udělal Národní ústav pro vzdělávání . Ptal se 2068 zaměstnavatelů z nejrůznějších sfér byznysu. Průzkum porovnává dvě období – roky 2004 až 2007 s rokem 2013. A výsledky ukazují jednoznačně na to, že absolventi, ať už učni, středoškoláci, nebo vysokoškoláci, jsou na tom v očích firem stále hůře. A učni zdaleka nejhůře.

Oproti předchozím letům jsou loňští absolventi učilišť o čtvrtinu méně ochotni se u nového zaměstnavatele učit novým dovednostem, nejsou tolik schopni nést zodpovědnost, hůře komunikují a neumějí řešit problémy. Jediné, v čem se oproti předchozímu období zlepšili, je zacházení s počítačem.

Celý článek k dispozici zde.