Končí lhůta pro podání nabídek k výběrovému řízení na pilotáž

Upozorňujeme, že dne 8.8.2013 končí lhůta k podání nabídek ve veřejné zakázce „Zajištění a realizace pilotáže modelů spolupráce škol a firem“. Nabídku je nutné doručit do podatelny zadavatele nejpozději do 8.8.2013 do 10:00 hodin. 

V průběhu období hodnocení nabídek k této veřejné zakázce nebudou poskytovány žádné další informace a nebude navazována nová spolupráce související s pilotáží.