Jak na nezaměstnanost z pohledu obcí?

4.9.2015 Nové Přerovsko - Na konci srpna proběhlo v Hranicích setkání 31 zástupců významných hráčů trhu práce v regionu Lipenska a Hranicka, kteří si společně položili tuto otázku.

Výstupem tohoto setkání se stalo vyjádření, že je třeba všemi cestami podpořit a popularizovat odborné vzdělávání, které nabízí mladým do budoucna velmi široké možnosti uplatnění na trhu práce. Masivní mediální popularizace zaměřená na žáky i rodiče budoucích studentů středních škol samozřejmě není jedinou cestou pomoci stávající situaci. Ruku v ruce s ní je nutné zorganizovat a zrealizovat malé dílčí projekty mezi školami, podniky a úřadem práce. Může se jednat například o odborné vzdělávání školních preventistů, kteří mají žákům na základních školách kvalifikovaně pomáhat s volbou budoucího povolání. Dále může být lépe propagována možnost stipendií ve firmách, dodávány zbytkové materiály z podniků školám k využití ve vzdělávacích okruzích s technických zaměřením, organizace kroužků, exkurzí, setkání s podniky v praxi,… možností je mnoho.

Celý článek je k dispozici zde.