Informace ke zrušeným částem veřejné zakázky na pilotáž a dalšímu postupu při hodnocení nabídek

Dne 13. ledna bylo na profilu zadavatele oficiálně zveřejněno oznámení o zrušení částí 11, 12, 13, 15, 18 a 20 zakázky . S další veřejnou zakázku na pilotáž, která by ve zrušených částech nahradila probíhající zakázku, v tuto chvíli nepočítáme. Důvodem je fakt, že celý proces veřejné zakázky od vyhlášení po podpis smlouvy trvá minimálně tři měsíce, a realizace pilotáže by se tím pádem zkrátila pouze na první pololetí školního roku 2014/2015.

V současné době hledáme jiné možnosti, jak zbývající finanční prostředky nebo alespoň jejich část alokovat do dalších škol a firem, kde spolupráce probíhá a které by mohly přispět k naplnění cílů projektu. O dalším postupu budeme informovat po konečném vyhodnocení probíhající veřejné zakázky prostřednictvím webových stránek a odběratele novinek též e-mailem.

Ve zbývajících částech zakázky byla dne 14. ledna 2014 více než polovina uchazečů vyzvána k doplnění informací ve vztahu k zadávacím podmínkám a kvalifikačním předpokladům, výzva byla odeslána elektronicky na e-mailové kontakty uchazečů uvedené na krycím listu nabídky. V týdnu od 20. ledna se potřetí sejde hodnotící komise. Předběžné výsledky hodnocení alespoň u některých nabídek budou známy nejdříve v týdnu od 27. ledna. Po doručení rozhodnutí o výběru uchazečům v jednotlivých částech řízení poběží lhůta pro podání námitek, po jejímž uplynutí dojde k uzavření smlouvy s vítěznými uchazeči. Po podpisu smlouvy, ke kterému dojde odhadem v druhé půli února, mohou vybraná partnerství začít realizovat aktivity projektu.

Více informací o pilotáži najdete zde.

Odkaz na profil zadavatele zde.