Informace k výběrovému řízení na pilotáž

V rámci projektu POSPOLU proběhne pilotáž spolupráce škol a firem, na jejíž realizaci je v projektu vyhrazeno téměř 43 mil. Kč bez DPH. Z výběrového řízení vzejde celkem 25 partnerství, na realizaci jednoho partnerství je tedy vyhrazena částka cca 1,75 mil Kč bez DPH. Pilotáž bude probíhat ve všech regionech ČR a bude zaměřena zejména na technické obory středních škol. 

Upozornění: Jedná se o předběžné informace pro školy a firmy, které mají o pilotáž zájem, závazná bude teprve zadávací dokumentace!


Jaký je časový harmonogram zakázky a pilotáže?

 • 26. února 2013 – bylo zveřejněno oznámení předběžných informací o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek
 • duben/květen 2013 – zveřejnění zadávací dokumentace
 • květen/červen 2013 – lhůta pro podání nabídek
 • září 2013 – leden 1015 – průběh pilotáže

Kdo může tvořit partnerství a podat nabídku?

Partnerství pro pilotáž může tvořit:

 • jedna škola a jedna firma,
 • jedna škola a více firem,
 • jedna firma a více škol nebo
 • více škol a více firem.

Kromě společné nabídky všech účastníků partnerství může nabídku podat také jeden ze subjektů (škola nebo firma) a zbývající pak mají v zakázce roli smluvního partnera (subdodavatele).

Předběžný seznam oborů podpořených pilotáží:

Do pilotáže se budou moci přihlásit partnerství, která budou realizovat odborný výcvik či odbornou praxi pro obory těchto skupin23 Strojírenství a strojírenská výroba,

 • 26 Elektrotechnika, komunikační a výpočetní technika,
 • 36 Stavebnictví, geodézie a kartografie,
 • 28 Technická chemie a chemie silikátů,
 • 41 Zemědělství a lesnictví (pouze obory Opravář zemědělských strojů a Mechanizace a služby).
 •  

Odborná příprava žáků právě v těchto oborech musí činit nejméně 60 % z celkového rozsahu pilotáže.

Doplňkově, tj. v rozsahu max. cca 40 % zařazených žáků v partnerství, bude možno do pilotáže zahrnout další ze skupin oborů:

 • 37 Doprava a spoje,
 • 18 Informatické obory a
 • 39 Speciální a interdisciplinární obory.

Školy, které vyučují pouze tyto doplňkové obory, mají možnost se do pilotáže zapojit pouze společně se školami, které nabízejí některé z oborů z první jmenované skupiny a mohou v těchto oborech realizovat partnerství s firmami.

Uvedené obory byly vybrány na základě doporučení komise sociálních partnerů, poradního orgánu projektu Pospolu.

 

Jaké formy spolupráce budou do pilotáže zahrnuty?

Základní (a povinná) forma spolupráce v rámci pilotáže je odborný výcvik či odborná praxe. Další formy spolupráce jsou považovány za doplňkové a uchazeči o pilotáž nabídnou vždy nejméně jednu zvolenou formu. Patří mezi ně:

 • stáže učitelů ve firmě,
 • profilová maturitní zkouška (formou přípravy samostatné odborné práce ve spolupráci s firmou),
 • využití odborníka z praxe (firmy) ve výuce spolupracující školy,
 • zajištění volnočasových aktivit v návaznosti na odborný výcvik či odbornou praxi.

Zvolení více doplňkových modelů bude jedním z kritérií pro hodnocení nabídky.

Jak budou nabídky hodnoceny?

Způsob hodnocení nabídek na účast v pilotáži bude podrobně uveden v zadávací dokumentaci. Kromě ceny partnerství bude hodnocen i kvalitativní aspekt, který bude hodnotit odborná komise na základě jednotných šablon, které budou uchazeči vyplňovat.

Máte k pilotáži další otázky?

Pokud máte k pilotáži dotazy, směřujte je prosím na adresu pospolu.info@nuv. Relevantní odpovědi budeme zveřejňovat, aby z nich měli užitek i ostatní zájemci. Pokud máte zájem dostat avízo o zveřejnění zadávací dokumentace a další informace k projektu, zaregistrujte se prosím k odběru novinek.