Hradecká společnost Some získala diplom

6. 6. 2014 Jindřichohradecký deník - Společnost Some Jindřichův Hradec s.r.o. dlouhodobě aktivně podporuje rozvoj učňů a studentů technický oborů učňovských a technických škol mimo jiné umožněním vykonání praxe ve svých provozovnách. Společnost se mimo jiné zapojila do aktivit projektu IQ Industry, který je zaměřen na vytváření komplexních podmínek spolupráce průmyslových firem se sektorem odborného školství a úřady práce, a to ve spolupráci se zřizovateli škol a zaměstnavatelskými svazy. Je financován z prostředků ESF (Evropského sociálního fondu) a státního rozpočtu ČR.

V prostorách společnosti Some v uplynulém období absolvoval učitel odborného výcviku Zdeněk Král desetidenní odbornou praxi zaměřenou na nové technologie využívané v automobilovém průmyslu. Praxe tentokrát proběhla ve firmě Some Jindřichův Hradec s.r.o. na pracovištích značkových autoservisů Mazda a Peugeot. Odborným garantem byl vedoucí servisu a diagnostik Jiří Šťástka. Praxe byla hodnocena ze strany Zdeňka Krále i Jiřího Šťástky pozitivně a bylo doporučeno pokračování v úzké spolupráci firmy a školy.

            Další navazující seminář byl zaměřen na problematiku diagnostiky zážehových a vznětových motorů. Automobilový průmysl většinou patřil a i nyní patří k „tahounům“ průmyslových inovací, a je tedy nutné stálé doplňování informací o nových systémech používaných ve vozidlech. Semináře se zúčastnilo 19 učitelů odborných předmětů a odborného výcviku ze sedmi škol.

            Důležitá při těchto seminářích je také vzájemná výměna zkušeností mezi učiteli jednotlivých škol a navázání nových kontaktů.

            Společnosti Some Jindřichův Hradec s.r.o. byl z rukou ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka udělen diplom za dlouhodobé a aktivní prosazování programu a spolupráce průmyslu a středních odborných škol ve prospěch přípravy mladé generace na technická povolání a služby a tím i zvyšování konkurenceschopnosti českého průmyslu.