Projekt Pospolu zhodnotil koordinátor partnerství Jaroslav Smola

Pilotáž projektu Pospolu potvrdila, že školy mají systém spolupráce s firmami nastavený správně. Spoléhají na tradiční vazby, zároveň ale hledají nové. Pro své žáky realizují spolupráci s firmami tak, aby z ní měly co největší užitek všechny zapojené strany. Navíc díky projektu získaly poznatky, informace a kontakty, které v budoucnu umožní další zkvalitnění odborné přípravy.

Pozn. - Anotace zpracována projektem Pospolu dle závěrečné TZ z partnerství