Firmy míří do škol, předcházejí si příští dělníky

5.2.2015 Mladá fronta DNES - PARDUBICE Spojené síly státu, kraje, škol a zaměstnavatelů se vyplácejí. Několikaletá kampaň na podporu technických oborů nese ovoce a na rozdíl od jiných škol se v tomto školním roce zvýšil počet žáků v prvních ročnících.

...

Partnerství odborných firem a škol podporuje také celorepublikový projekt Pospolu, jehož se účastní pardubické střední školy Delta a elektrotechnická průmyslovka.

...