Firmám v kraji chybí

23.6.2015 Chebský deník - Zaměstnavatelé v Karlovarském kraji by uvítali více a lépe vzdělaných technických pracovníků. Podporují také povinné praxe studentů ve firmách. Vyplývá to z průzkumu, který v kraji mezi firmami provedla Krajská hospodářská komora. Průzkum, jehož zadavatelem byl Karlovarský kraj, měl zjistit potřeby firem pro případné změny systému vzdělávání v regionu, s důrazem na podporu technických oborů.

Dotazované společnosti v 69 procentech případů uvedly, že spolupracují se školami. Nejintenzivnější spolupráce je s Integrovanou střední školou technickou a ekonomickou Sokolov, s Integrovanou střední školou Cheb a Západočeskou univerzitou v Plzni. Do budoucna jsou téměř všechny společnosti ochotny se školami spolupracovat. Konkrétní představu o formě spolupráce se školami má 85 procent z nich.