Firma ve spolupráci se školou připravila již 2. ročník Absolventského programu

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost (DPP) ve spolupráci se Střední průmyslovou školou dopravní, a. s. (SPŠD) připravil v roce 2014 již druhý ročník Absolventského programu, jehož cílem je motivovat absolventy této střední školy k nástupu do DPP a nahradit jimi zaměstnance odcházející do důchodu.

Tato forma spolupráce se SPŠD přináší svá pozitiva pro všechny zúčastněné strany. Dopravní podnik získává mladé kvalifikované zaměstnance, které si dále vychová podle svých potřeb. Absolventi získávají v DPP po ukončení studia odbornou praxi, mají možnost dalšího profesního rozvoje. SPŠD tímto programem zatraktivní obory, o které má DPP zájem, pro nové zájemce o studium na této škole. 

Principem Absolventského programu je vytvoření absolventských pracovních míst, na která jsou na dobu určitou přijí­ máni vybraní absolventi SPŠD. Jednotlivé útvary DPP mohou požádat o přidělení absolventského místa za podmínky, že v útvaru pracuje zaměstnanec v příslušné manuální profesi, který nejdéle do dvou let odejde do důchodu. Smyslem tohoto programu je průběžně nahradit zaměstnance, kteří se rozhodnou ukončit svoji pracovní kariéru, absolventy SPŠD. 

Po dobu získávání odborné praxe vykonávají absolventi práci souběžně se stávajícími zaměstnanci a mohou využít jejich zkušenosti, znalosti a dovednosti. Pracovní smlouva s absolventem na absolventském místě je uzavřena na dobu určitou s možností prodloužení až na dva roky. Při kladném hodnocení pak absolvent může získat v Dopravním podniku pracovní poměr na dobu neurčitou.

Již první ročník Absolventského programu zavedený v roce 2013 ukázal, že tento program má v procesu generační obměny a výběru kvalitních zaměstnanců důležitou roli. Z jedenácti přijatých absolventů jich deset pokračuje po zku­šební době v pracovním poměru, čtyři z nich byli již převedeni z absolventského na systemizované pracovní místo. 

V roce 2014 bylo možné nově obsadit 16 absolventských míst, a to absolventy posledních ročníků vybraných tříletých oborů s výučním listem a čtyřletého oboru s maturitní zkouškou. 

Kandidáti z řad absolventů SPŠD musejí splňovat několik podmínek. Mimo úspěšné ukončení studia je to také řádná docházka do školy i na odborný výcvik, nulová neomluvená absence v průběhu posledního ročníku a kladné hodnocení ze školy i z odborného výcviku. Podání přihlášky neznamená pro žáky automatické zařazení do Absolventského programu, stejně jako podáním žádosti útvaru o přidělení absolventského místa nevzniká nárok na jeho přidělení. O obsazení absolventského místa konkrétním absolventem a přidělení absolventského místa žádajícím útvarům rozhoduje personální ředitel na základě doporu­čení komise složené z odborníků DPP.

Jitka Nosková