Editorial

Projekt Pospolu se posunul do druhé poloviny svého trvání. Hlavní linka projektu se odvíjí od obecného modelu spolupráce, ve kterém jsme identifikovali oblasti, v nichž je možné rozvíjet spolupráci škol se zaměstnavateli. Na jejich základě pak postupně vznikaly aplikované modely pro konkrétní skupiny oborů, resp. pro obory vzdělání v rámci těchto skupin. Všech 56 aplikovaných modelů spolupráce škol a zaměstnavatelů je v pracovních verzích zveřejněno na Metodickém portálu RVP.CZ i na stránkách projektu a probíhá jejich připomínkování.

Na podporu spolupráce jsou připravovány i metodické materiály – publikace; s některými z nich se již můžete seznámit na webu projektu. Diskuze s odbornou veřejností je vedena také v rámci workshopů, které jsou pořádány pro jednotlivé skupiny oborů. Za účelem podpory výstupů projektu v jednotlivých skupinách oborů byly zřízeny oborové stránky na webu projektu, na kterých najdete všechny dosud zpracované výstupy.

Modely spolupráce škol a zaměstnavatelů jsou také tématem probíhajících vzdělávacích akcí přímo v regionech. Všechny kurzy jsou akreditované. Další témata vzdělávacích akcí v regionech, které podporují spolupráci škol se zaměstnavateli na individuální úrovni, se odehrávají formou koučování. Dvojice složené ze zástupce školy a zaměstnavatele mají možnost vyzkoušet si rozvoj spolupráce pod taktovkou zkušeného kouče. Rozhovor s koučem o tom, co je koučování, o přínosech a principech této metody, si můžete přečíst na straně 2.

Druhá důležitá linka, kterou sledujeme, je pilotní ověření modelů spolupráce škol a firem. Na jaře byla zahájena spolupráce v nových jedenácti partnerstvích a do projektu se postupně zapojují další partnerství, u nichž budeme vzájemnou spolupráci monitorovat.

V rámci veřejné zakázky Zpracování vstupních analytických materiálů o spolupráci středních a vyšších odborných škol a zaměstnavatelů byl dodavatelskou firmou TREXIMA, spol. s r.o. zpracován zajímavý materiál o duálních systémech v zahraničí. Ten bude sloužit jako zdroj informací při zpracování modelu odborného vzdělávání v oblasti praktické výuky na systémové úrovni.

Taťána Vencovská