Dotazy k pilotáži

Níže najdete zadávací dokumentaci a dotazy z dodatečných informací k veřejné zakázce „ZAJIŠTĚNÍ A REALIZACE PILOTÁŽE MODELŮ SPOLUPRÁCE ŠKOL A FIREM“.

Veřejná zakázka byla nově vyhlášena 1. listopadu 2013 a termín pro podání nabídek je do 20. prosince 2013. Samotné pilotáže budou probíhat v průběhu dvou pololetí přibližně od února 2014 do ledna 2015.

Zadávací dokumentace je od 1. listopadu zveřejněna na profilu zadavatele. Další informace o zakázce najdete zde, doporučení pro podání nabídky zde.

Odpovědi na dotazy uchazečů jsou průběžně zveřejňovány na na profilu zadavatele formou tzv. dodatečných informací:

Dotazy a odpovědi roztříděné do pěti tematických oblastí najdete na externím webu


Odpovědi jsme pro lepší orientaci rozčlenili do následujících kategorií:

Základ a doplněk pilotáže

Rozšíření pilotáže

Smluvní vztahy a finanční krytí pilotáže

Kvalifikační předpoklady při podání nabídky

Ostatní