Dotaz č. 9 uveřejněný v Dodatečné informaci 8 ze dne 9. 7.

Chtěl jsem se zeptat v souvislosti s návrhem smlouvy, zda se subdodavatelem v kapitole VIII. smlouvy myslí firma, ve které bude OV/OP prováděn. Případně se kterou budou realizovány rozšiřující moduly 

Dotaz č. 9 uveřejněný v Dodatečné informaci 8 ze dne 9. 7.


Odpověď:

Dle § 17 písm. i) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, je subdodavatelem osoba, pomocí, které má dodavatel plnit určitou část veřejné zakázky nebo která má poskytnout dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva. Subdodavatelem tedy může být jak firma, kde bude OV/OP prováděn, tak i firma, se kterou budou realizovány rozšiřující moduly.