Dotaz č. 9 uveřejněný v Dodatečné informaci 6 ze dne 3.7.

Jaké podklady pro metodické materiály jsou očekávány, v jakém rozsahu a jak často? 

Dotaz č. 9 uveřejněný v Dodatečné informaci 6 ze dne 3.7.:


Odpověď:

Jedná se o učební a metodické materiály, které mají vztah k výuce v daném oboru. V části VII/11 vzorové smlouvy je uvedeno, že v rámci každé průběžné zprávy budou dodány minimálně 3 materiály za jedno období pilotáže. Může se jednat o prezentace, pracovní listy, testy, výkresovou či obrázkovou dokumentaci, nebo jiné digitální pomůcky. Materiály mohou být určeny pro žáky nebo jako podklad pro učitele. Budou přikládány ke každé zprávě. V souhrnu se jedná o metodické materiály, které si škola nebo firma vytvoří v rámci dané spolupráce dle svého uvážení, ze strany dodavatele nebudou zadávány žádné konkrétní požadavky na tyto materiály.