Dotaz č. 9 uveřejněný v Dodatečné informaci 15 ze dne 1. 8.

Ve vzoru smlouvy je v kapitole III. bod 13. Uveden způsob úhrady za plnění smlouvy. V bodě a) je uvedena výše zálohové platby a v bodě c) fakturační období, ve kterých smí dodavatel fakturovat, pokud pilotáž v daném období bude trvat alespoň 30 dní. -       Podle jakého mechanismu se určí přesná výše fakturované částky?   

Dotaz č. 9 uveřejněný v Dodatečné informaci 15 ze dne 1. 8.


Odpověď:

Problematice se zadavatel věnoval v Dotazu č. 13 uveřejněné v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7. Tam je popsán mechanismus, jakým hodnotící komise a následně objednatel budou kalkulovat jednotkové ceny za plnění jednotlivých modulů.