Dotaz č. 9 uveřejněný v Dodatečné informaci 13 ze dne 26. 7.

V návrhu smlouvy čl. VII. odst. 14 se uvádí povinnost dodavatele zajišťovat tzv. udržitelnost, kdy musí „využívat v rámci své činnosti osvědčené principy partnerství, které budou identifikovány v průběhu realizace pilotáže a budou uvedeny v závěrečné zprávě“. K tomuto bodu máme několik dílčích otázek: Proč je povinnost uvedena v části označené „Propagace“? Znamená to, že předmětem udržitelnosti jsou pouze nástroje publicity a propagace?   

Dotaz č. 9 uveřejněný v Dodatečné informaci 13 ze dne 26. 7. Odpověď:

Není tomu tak, osvědčené principy partnerství budou identifikovány v závěrečné zprávě o partnerství. Spolupráce zadavatele a dodavatele v době udržitelnosti bude prezentována v rámci publicity projektu jako celku zajišťovanou zadavatelem a MŠMT.