Dotaz č. 9 uveřejněný v Dodatečné informaci 12 ze dne 23. 7.

Prosím o informaci, zda můžeme podávat nabídku jako škola s tím, že doložíme smlouvy s jednotlivými firmami nebo musíme založit Sdružení pro tento účel, kde dostane statutární zástupce školy plnou moc od zástupců firem k podepisování žádosti, smlouvy a k dalším úkonům. 

Dotaz č. 9 uveřejněný v Dodatečné informaci 12 ze dne 23. 7.


Odpověď:

Škola může podat nabídku jako uchazeč, ostatní subjekty budou v postavení subdodavatelů. Není nutné pro účely této veřejné zakázky zakládat sdružení či jiný právní subjekt.