Dotaz č. 8 uveřejněný v Dodatečné informaci 9 ze dne 11. 7.

Je možné, aby již oslovená škola jinou firmou, která se zúčastní VZ se zapojila do dalšího partnerství ve VZ s naší firmou? 

Dotaz č. 8 uveřejněný v Dodatečné informaci 9 ze dne 11. 7.


Odpověď:

Je možné, aby jeden subjekt figuroval jako subdodavatel u více uchazečů. Pokud však bude subdodavatelem u více uchazečů v různých částech veřejné zakázky, musí být schopen zajistit požadované plnění případně v každé části veřejné zakázky. Navíc platí, že souběžné plnění ve více částech veřejné zakázky nemůže probíhat u stejných modulů se stejnou skupinou žáků.