Dotaz č. 8 uveřejněný v Dodatečné informaci 8 ze dne 9. 7.

Stále mi není úplně jasné, zda se dokumenty potvrzující kvalifikační předpoklady dokládají v plném rozsahu (viz bod č. 5 zadávací dokumentace) pouze za školu/školy, které nabídku podávají, nebo zda se také dokládají za všechny partnerské firmy, u kterých by OV/OP probíhal 

Dotaz č. 8 uveřejněný v Dodatečné informaci 8 ze dne 9. 7.


Odpověď:

Rozsah dokumentů k prokázání kvalifikačních předpokladů se liší dle povahy zapojených subjektů, zda jde o uchazeče, subdodavatele nebo uchazeče ve společné nabídce apod.