Dotaz č. 8 uveřejněný v Dodatečné informaci 6 ze dne 3.7.

Jaké další informace o realizovaných činnostech jsou očekávány, v jaké podobě a jak často? 

Dotaz č. 8 uveřejněný v Dodatečné informaci 6 ze dne 3.7.


Odpověď:

Ve zprávách o průběhu projektu (viz výše) očekáváme jednak požadované informace podle struktury zprávy dané metodikou spolupráce a dále další informace, které by mohly být z hlediska plnění cílů projektu využitelné. S dodavateli v rámci partnerství bude v pravidelném kontaktu pověřený pracovník projektu, který si může další informace vyžádat.