Dotaz č. 8 uveřejněný v Dodatečné informaci 5 ze dne 1. 7.

U varianty A, partnerství č. 15: Spadá odborný výcvik pro obor 39-41-L/01 Autotronik do základu pilotáže? U varianty A, partnerství č. 11: Spadá odborný výcvik pro obor 39-41-L/01 Autotronik do základu pilotáže? 

Dotaz č. 8 uveřejněný v Dodatečné informaci 5 ze dne 1. 7.:


Odpověď:

Nespadá, obor Autotronik spadá do skupiny oborů 39 Speciální a interdisciplinární obory, odborný výcvik pro tento obor lze zařadit v doplňku pilotáže ke kterémukoli partnerství č. 1 - 23 (v rozsahu max. 40% celkového počtu hodin odborného výcviku) nebo jako rozšíření partnerství č. 24-25.