Dotaz č. 8 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.

Mám na Vás dotaz. Konkrétně se mi jedná o to, zda tento projekt má povinnou udržitelnost a pokud ano, v jakém rozsahu? 

Dotaz č. 8 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.:Odpověď:

Viz odpověď na dotaz č. 7 Dodatečné informace č. 5 ze dne 1.7.2013