Dotaz č. 7 uveřejněný v Dodatečné informaci 7 ze dne 4. 7.

Pokud bude žák 2. ročníku absolvovat ve školním roce 2013/2014 určitý počet hodin odborného výcviku a v I. pololetí školního roku 2014/2015 bude v rámci 3. ročníku absolvovat další hodiny odborného výcviku (jiné modulu odborného výcviku), lze žáka a jeho hodiny započítávat dvakrát? Nebo se žáci započítávají v rámci oboru pouze jednou?   

Dotaz č. 7 uveřejněný v Dodatečné informaci 7 ze dne 4. 7.:


Odpověď:

Šablona se vyplňuje pro každý obor, tzn. že žák bude započítán pouze jednou (i když se účastní odborného výcviku ve 2. a 3. ročníku), jeho hodiny se sečtou za 2. a 3. ročník.