Dotaz č. 6 uveřejněný v Dodatečné informaci 12 ze dne 23. 7.

Jsou náklady v pilotáži rozděleny na položku nepřímé, jako v běžných projektech a určeny nějak procenty? Nebo jen režijní výdaje stanoveny do 8%? 

Dotaz č. 6 uveřejněný v Dodatečné informaci 12 ze dne 23. 7.


Odpověď:

Pro účely nabídky postačí členění rozpočtu podle přílohy 11, kde jsou uvedeny přesně kategorie na rozpoložkování součtu výdajů u všech nabídnutých šablon. Limit pro režijní výdaje je stanoven na 8%, limity u jiných výdajů nejsou stanoveny.