Dotaz č. 5 uveřejněný v Dodatečné informaci 7 ze dne 4. 7.

Chtěla bych se zeptat, zda je možné vytvořit partnerství č. 11 Strojírenství a strojírenská výroba tímto způsobem: Do hlavního modulu zařadit obory: 23-44-L/01  Mechanik strojů a zařízení – 2. a 3. ročník, 23-51-H/01 Strojní mechanik – 2. a 3. ročník Do doplňku hlavního modulu zařadit obor: 36-67-H/01 Zedník – 2. a 3. ročník   

Dotaz č. 5 uveřejněný v Dodatečné informaci 7 ze dne 4. 7.


Odpověď:

Ano, je to možné.