Dotaz č. 5 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.

Dle návrhu smlouvy je možné fakturovat v každém předem daném fakturačním období max. 20 % ceny zakázky. Co se stane, když budou náklady vznikat nerovnoměrně, např. na začátku pilotáže budou vyšší 20 % a ke konci výrazně nižší. Je možné fakturovat bez ohledu na období vzniku nákladů, např. v třetím období vyfakturovat náklady, které vznikly v období pro první fakturaci? 

Dotaz č. 5 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.


Odpověď:

Ano, pokud vzniknou dodavateli v daném období vyšší náklady než 20% z celkové ceny zakázky, je možné je fakturovat i v jiném období než ve kterém náklady skutečně vznikly.