Dotaz č. 46 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.

Prosím o informaci, zda mezi určenou hlavní skupinu oborů pro základ pilotáže patří i obory ze skupiny 37 Doprava a spoje?

Dotaz č. 46 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.


Odpověď:

Obory ze skupiny 37 Doprava a spoje nepatří do plnění v rámci základu pilotáže. Pokud uchazeč chce nabídnout odborný výcvik v těchto oborech, musí ho nabídnout jako doplněk pilotáže u partnerství 1-23 nebo jako rozšíření pilotáže u partnerství 24-25. Plnění v základu pilotáže je pak nutné nabídnout pro nějaký obor z určené skupiny oborů pro danou část partnerství dle Tabulky1 v zadávací dokumentaci.

 Zadávací dokumentace se zapracovanými změnami (viz - odpověď č. 11 a odpověď č. 19 Dodatečných informací č. 10) je nedílnou součástí Dodatečných informací č. 10. Dodatečné informace jsou spolu s nově upravenou Zadávací dokumentací uloženy na profilu zadavatele.