Dotaz č. 41 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.

* K bodu 5.2. Profesní a kvalifikační předpoklady V tomto bodu se uvádí obecně známé požadavky. Nenacházím zde žádný vztah k odbornosti, které musí uchazeč mít, aby odpovědně splnil odbornou výuku. Jaký je názor zadavatele? 

Dotaz č. 41 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.


Odpověď:

U koordinátora partnerství vyžaduje zadavatel manažerské dovednosti, u odborných garantů pro školskou a firemní sféru pak odbornost srovnatelnou s požadavky na pedagogy středních odborných škol a na instruktory.