Dotaz č. 4 uveřejněný v Dodatečné informaci 5 ze dne 1. 7.

Je možné v rámci varianty A zařadit odborný výcvik pro maturitní obory do doplňku pilotáže? 

Dotaz č. 4 uveřejněný v Dodatečné informaci 5 ze dne 1. 7.:


Odpověď:

 Doplněk pilotáže se realizuje buď v oboru/oborech mimo skupiny oborů určených pro zvolenou část veřejné zakázky (zvolené partnerství) nebo v oboru/oborech určených ve zvolené části veřejné zakázky, ale mimo region určený pro zvolenou část veřejné zakázky. Za těchto podmínek je tedy možné zařadit odborný výcvik jako doplněk pilotáže i ve variantě A pro maturitní obory typu L0 (kteří mají odborný výcvik). Žáky z oborů skupiny M zařadit do doplňku nelze, protože tito žáci nemají odborný výcvik.