Dotaz č. 4 uveřejněný v Dodatečné informaci 2 ze dne 25. 6.

Jaké obory je možné začlenit do doplňku pilotáže a v jakém vztahu jsou vůči oborům, které zařadíme v nabídce do základu pilotáže? 

Dotaz č. 4 uveřejněný v Dodatečné informaci 2 ze dne 25. 6.


Odpověď:

V části 2.2 zadávací dokumentace (str. 9) se uvádí, že do doplňku pilotáže (tedy mimo určený obor/obory ve stanoveném partnerství nebo mimo region ve stanoveném partnerství) je možné zahrnout následující obory.

  • 23 Strojírenství a strojírenská výroba, 26 Elektrotechnika, komunikační a výpočetní technik, 28 Technická chemie a chemie silikátů - akceptovány jsou všechny obory M , L0 a H
  • 41 Zemědělství a lesnictví - akceptovány jsou pouze obory 4155H01 (Opravář zemědělských strojů) a 4145M01 (Mechanizace a služby).
  • 36 Stavebnictví, geodézie a kartografie, 37 Doprava a spoje - akceptovány jsou všechny obory M a H dané skupiny
  • 18 Informatické obory - akceptovány jsou všechny obory M dané skupiny
  • 39 Speciální a interdisciplinární obory - akceptovány jsou pouze obory: 3941L01 (Autotronik), 3941L02 (Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení), 3941H01 (Malíř a lakýrník), 3908M01 (Požární ochrana)

V doplňku pilotáže mohou být zařazeny nabídky jakéhokoliv oboru z výše uvedených, v základu pilotáže mohou být zařazeny jen ty obory dle vybrané části veřejné zakázky (partnerství 1 až 25, strana 8 a 9 zadávací dokumentace). Nabídka pro základ i doplněk pilotáže se v přehledu uvádí do přílohy 9, rozlišení nabídky pro základ a doplněk probíhá na základě uvedení provozovny nebo provozoven pro konání hlavního modulu pilotáže v určeném regionu.