Dotaz č. 4 uveřejněný v Dodatečné informaci 13 ze dne 26. 7.

Při přípravě šablon realizujeme získání odborných kompetencí vždy v přímé vazbě na konkrétní RVP těchto oborů, potažmo ŠVP školy. Vzhledem k většímu propojení na reálnou praxi máme tyto odborné kompetence dále mimo RVP a ŠVP rozšířeny i o kompetence plynoucí z kvalifikačních požadavků daného pracovního místa, které firma požaduje pro daný obor studia. Je toto rozšíření možné? 

Dotaz č. 4 uveřejněný v Dodatečné informaci 13 ze dne 26. 7.Odpověď:

Ano, je to možné, pokud příslušný školní vzdělávací program zapojené školy (zapojených škol) bude rozšířen o popis těchto specifických kompetencí a plán této inovace ŠVP v průběhu pilotáže bude jasně popsán v příslušné nabídce uchazeče.