Dotaz č. 4 uveřejněný v Dodatečné informaci 12 ze dne 23. 7.

V jaké míře je poskytovatel povinen zajistit udržitelnost v délce 5-ti let. Zda je povinen i v této době zajistit výuku odborného výcviku ve firmách ve stejném počtu žáků, hodin a zúčastněných firem ke kterému se zaváže ve smlouvě? Pokud ne, tak v jakém počtu žáků a hodin je tuto udržitelnost zavázán zajistit (alespoň procentuálně)? 

Dotaz č. 4 uveřejněný v Dodatečné informaci 12 ze dne 23. 7.


Odpověď:

Viz Dotaz č. 7 uveřejněný v Dodatečné informaci 5 ze dne 1.7.2013.