Dotaz č. 38 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.

* K II.6. Předmět plnění Mezi metodiku spolupráce stanovené objednatelem patří Metodika finančních toků a kontroly strukturálních fondů a Fondu soudržnosti (viz III.5 návrhu smlouvy). Tato metodika se průběžně mění, podle které verze se má dodavatel řídit? Metodika primárně řeší toky mezi Českou republikou a Evropskou komisí a Českou republikou a příjemcem dotace, což je Národní ústav pro vzdělávání, která ustanovení z této metodiky platí pro plnění této smlouvy? Domníváte se, že dodavatelé nejsou tuto metodiku v termínu cca jednoho měsíce nastudovat a pochopit? Řeší vůbec tato metodika finanční toky ve smlouvě o poskytování služeb uzavřené podle obchodního zákoníku?

Dotaz č. 38 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.


Odpověď:

K použití finančních prostředků v pilotáži se zadavatel již několikrát vyjadřoval. Viz např. dotaz č. 19 Dodatečné informace č. 8, dotaz č. 22 Dodatečné informace č. 8.