Dotaz č. 34 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.

Dotazy k příloze P2 – Návrh smlouvy o poskytování služeb předkládaná objednatelem, jako součást zadávací dokumentace * K bodu I. – úvodní ustanovení Zadávací dokumentace je zpracována podle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů v §7 je napsáno, že smluvními partnery jsou zadavatel a dodavatel. Termín poskytovatel, uvedený v návrhu smlouvy, zákon o veřejných zakázkách nezná. Kdo je poskytovatel? 

Dotaz č. 34 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.


Odpověď:

Viz odpověď výše - dotaz č. 14