Dotaz č. 33 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.

Proč projekt Pospolu neřeší spolupráci středních odborných škol s orgány veřejné samosprávy, která je v mnohém přínosná?

Dotaz č. 33 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.


Odpověď:

Obsah projektu je dán jeho projektovou dokumentací (Benefitovou žádostí). Projektový tým se nebrání spolupráci se žádnými subjekty, které přijdou s podněty, které budou zaměřeny na cíl projektu. V komisi sociálních partnerů projektu jsou přítomní zástupci školského odborů krajských úřadů.