Dotaz č. 3 uveřejněný v Dodatečné informaci 9 ze dne 11. 7.

Je možné v rámci přihlášení se do výběrového řízení v požadovaných materiálech nedodat smlouvu se školou, protože je jednoznačné, že když jako firma chceme uzavřít s NÚV smlouvu, musíme být již se školou domluveni, že nám poskytnou žáky? Máme se školami dlouholeté zkušenosti při odborném výcviku žáků v naší firmě. Každý rok v září školy s námi podepisují smlouvu dle školského zákona o odborné praxi žáků ve firmě. Je jednoznačné, že se školami v září 2013 budeme mít opětovně uzavřenou smlouvu. Otázku smlouvy se školou zmiňuji proto, že jsou prázdniny. 

Dotaz č. 3 uveřejněný v Dodatečné informaci 9 ze dne 11. 7.


Odpověď:

Smlouvu musíte předložit spolu s nabídkou. Pokud v rámci plnění veřejné zakázky nejste jako uchazeč schopni některou část plnění veřejné zakázky zajistit a tuto část veřejné zakázky za vás zajistí jiný subjekt (např. škola dodá žáky) je takový subjekt v postavení subdodavatele. Zákon o veřejných zakázkách (č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) vyžaduje, aby uchazeč při podání nabídky předložil také smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky - viz § 51 odst. 4 zákona).