Dotaz č. 3 uveřejněný v Dodatečné informaci 8 ze dne 9. 7.

Reaguji na dotaz č. 6 Dodatečných informací – 5 Jakou formou se musí doložit v rámci nabídky partnerství mezi školou a firmou? Z odpovědi vyplývá možnost podání nabídky víc subjektů společně, a to formou společné nabídky. Smlouvu o poskytování služeb podepíše každý statutární orgán zvlášť a do nabídky budou přiloženy obě samostatné smlouvy za každý subjekt? Pokud bude partnerství mezi školou a třemi firmami, budou dokladovány 4 smlouvy? Navrhněte prosím správný postup. 

Dotaz č. 3 uveřejněný v Dodatečné informaci 8 ze dne 9. 7.


Odpověď:

Zadavatel není oprávněn navrhovat postup podání nabídky uchazečům o veřejnou zakázku. Veškeré relevantní informace jsou obsaženy v zákoně č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a také v zadávací dokumentaci k předmětné veřejné zakázce.