Dotaz č. 3 uveřejněný v Dodatečné informaci 7 ze dne 4. 7.

Součástí naší společnosti je i Střední odborné učiliště strojírenské, které realizuje odbornou praxi v závodech naší společnosti. Učiliště má stejné IČ jako naše společnost. 1/může se Učiliště do projektu zapojit s pilotáží praxe ve firmě – v případně, že se jedná o „stejnou firmu“ = stejné IČ 2/ může se Učiliště do projektu zapojit s pilotáží praxe ve firmě – pokud již tato praxe je nastavena a funguje několik let? Případně je zde podmínka vytvořit novou formu nebo určitou modifikaci stávající praxe? 

Dotaz č. 3 uveřejněný v Dodatečné informaci 7 ze dne 4. 7.


Odpověď:

ad 1) Ano, tento druh pilotáže je možné do soutěže přihlásit, je pak ale velmi nutné v šablonách zpřesnit vymezení pojmu “reálné pracovní prostředí ve firmě”, kde uchazeč jasně popíše provozovnu a místo, kde bude realizován odborný výcvik/odborná praxe za účasti instruktorů z firmy,  jejichž primární pracovní náplní není pedagogická činnost. Doporučujeme uchazeči přibrat do spolupráce žáky jiných škol či případně zapojit vlastní žáky do praxe v jiných provozech, takové aspekty nabídnutého modelu spolupráce budou také hodnoceny při posuzování nabídek.

ad 2) Ohledně druhé části Vašeho dotazu platí, že do pilotáže se mohou hlásit již zavedená partnerství škol a firem stejně jako partnerství nová. U zavedených partnerství očekáváme, že jim pilotáž umožní spolupráci prohloubit nebo rozšířit o další formy (rozšiřující moduly pilotáže), není to ovšem podmínkou, povinností uchazeče je nabídnout minimálně jeden modul pilotáže v rozšíření.