Dotaz č. 3 uveřejněný v Dodatečné informaci 5 ze dne 1. 7. (část dotazu)

Které činnosti a co lze financovat z přidělené dotace? 

Dotaz č. 3 uveřejněný v Dodatečné informaci 5 ze dne 1. 7. (část dotazu)


Odpověď:

Na podobný dotaz bylo zodpovězeno v rámci dodatečné informace 2, druhý dotaz. Uchazeč tam nalezne výčet výdajů, které NELZE v rámci plnění veřejné zakázky hradit. Výdaje spojené s plněním předmětu veřejné zakázky, které budou v souladu se vzorovou smlouvou, která je součástí zadávací dokumentace, může pak dodavatel nárokovat při vystavování faktur za plnění předmětu zakázky. Náležitosti faktur obsahuje také vzorová smlouva.