Dotaz č. 3 uveřejněný v Dodatečné informaci 5 ze dne 1. 7. (část dotazu)

Může se škola ve Zlínském kraji přihlásit s oborem H – Gumař-plastikář 28-52-H/01? Lze kombinovat obory M a H v rámci hlavního modulu? 

Dotaz č. 3 uveřejněný v Dodatečné informaci 5 ze dne 1. 7. (část dotazu):


Odpověď:

S žáky denního studia oboru “Gumař-plastikář 28-52-H/01” je možné v celé veřejné zakázce plnit odborný výcvik jako doplněk pilotáže v partnerstvích 1 až 23, jako rozšíření pilotáže u partnerství 24 a 25 nebo jako další moduly zaměřené na žáky (využití odborníka z praxe nebo zajištění volnočasových aktivit v návaznosti na odborný výcvik nebo odbornou praxi) ve všech partnerstvích 1 až 25. Upozorňujeme uchazeče, že region (např. Zlínský kraj) se váže k sídlu provozoven, kde bude k odbornému výcviku docházet v základu pilotáže. Bohužel obor 28-52-H/01 není možné zařadit v žádném druhu partnerství (1-25) jako základ pilotáže, je tedy nutné aby uchazeč zajistil plnění základu pilotáže jiným způsobem.

Hlavní modul (tedy odborný výcvik u partnerství 1-23 nebo odborná praxe u partnerství 24-25) je striktně vázán na formu dané spolupráce školy/škol a firmy/firem. Jelikož u oborů kategorie M není zařazen odborný výcvik, nemůže být  součástí plnění hlavního modulu “odborný výcvik”, obdobně u i oborů kategorie  H, kde není zařazena odborná praxe, nemohou být tyto obory součástí plnění modulu “odborná praxe”. Pokud má uchazeč zájem zařadit do partnerství/pilotáže žáky jak oborů H i M, vždy musí část plnění nabídnout v hlavním modulu a část plnění v rozšiřujícím modulu.