Dotaz č. 3 uveřejněný v Dodatečné informaci 3 ze dne 27. 6.

Původní informace o výši finanční podpory byly cca 120 mil. Kde jsou? 

Dotaz č. 3 uveřejněný v Dodatečné informaci 3 ze dne 27. 6.


Odpověď:

Finanční limit pro veřejnou zakázku je v souladu s rozpočtem projektu a schválenou benefitovou žádostí IPN projektu POSPOLU - Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi. Informace o výši plnění byla obsažena i v předběžném oznámení http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Form/Display/390177