Dotaz č. 3 uveřejněný v Dodatečné informaci 14 ze dne 30. 7.

Máte podrobnější informace co to jsou nebo mohou být Osvojené jednotky? Případně příklad, jak je máme popsat a definovat? 

Dotaz č. 3 uveřejněný v Dodatečné informaci 14 ze dne 30. 7.


Odpověď:

Osvojená  jednotka učení  je uvedena ve vzorové smlouvě v části II.5 (předmět plnění), kde se dodavatel zavazuje vydávat osvědčení o osvojených jednotkách učení pro zapojené žáky i učitele v pilotáži. Jednotkou učení je zde míněn konkrétní popis toho, co se žák/učitel při plnění konkrétního modulu naučil a co bylo ve spolupráci školy a zaměstnavatele ověřeno. Zadavatel bude poskytovat vzory formulářů i metodické vedení při vystavování těchto osvědčení v průběhu realizace projektu.

Ukázky ECVET jednotek učení je možné nalézt ve výstupech semináře ECVET, který se v rámci projektu POSPOLU konal v květnu 2013 (http://www.nuv.cz/pospolu/ecvet).