Dotaz č. 3 uveřejněný v Dodatečné informaci 12 ze dne 23. 7., otázka navazuje na dotaz č. 1 a dotaz č. 2

Je takto podaná nabídka kompletní a vyhovující i s absencí rozšiřujícího modulu? 

Dotaz č. 3 uveřejněný v Dodatečné informaci 12 ze dne 23. 7., otázka navazuje na dotaz č. 1 a dotaz č. 2


Odpověď:

Pro kompletní složení nabídky je nutné, aby bylo vždy zařazeno rozšíření pilotáže popsané minimálně jednou šablonou z nabídky pro rozšíření.