Dotaz č. 3 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.

Může být partnerství tvořeno jedním soukromým subjektem – firmou (s několika výrobními závody v různých lokalitách / krajích) a dvěma či třemi školami?   

Dotaz č. 3 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.


Odpověď:

Ano, partnerství za podmínek stanovených zadávací dokumentací může vytvořit jedna firma s více školami.