Dotaz č. 27 uveřejněný v Dodatečné informaci 14 ze dne 30. 7.

Je možné podat nabídku šablony oboru pro Zlínský kraj, kde OV pěti žáků zajistí jako subdodavatelé pět firem (v každé firmě jeden žák), přičemž jedna firma je v sousedním kraji (má tam sídlo i provozovnu)? Obdobě je tomu u druhé šablony dalšího oboru, kde je rovněž jeden žák umístěn do firmy se sídlem v sousedním kraji (ale provozovna už je v "našem" kraji). Je toto možné nebo každý subdodavatel musí být z kraje, ve kterém podáváme nabídku?  

Dotaz č. 27 uveřejněný v Dodatečné informaci 14 ze dne 30. 7.


Odpověď:

V popsaném příkladu není zřejmé, že uchazeč zajistí plnění 25 žáků v odborném výcviku, bereme toto jako předpoklad, který v daném případě platí. V rámci všech nabídnutých hodin realizace odborného výcviku bude posouzeno, že minimálně 60 procent těchto hodin bude realizováno v určeném regionu (tedy ve Zlínském kraji). Hodiny se budou sčítat v rámci všech dodaných šablon odborného výcviku. Pokud uchazeč rozloží hodiny i žáky rovnoměrně po 5 firmách, kde jedna je mimo Zlínský kraj, pak jsou podmínky VŘ splněny, 80 procent odborného výcviku se bude konat v určeném kraji, mimo tento kraj jen 20 procent odborného výcviku. Jako místo konání odborného výcviku se vždy bude posuzovat provozovna dané firmy, ne její sídlo.