Dotaz č. 26 uveřejněný v Dodatečné informaci 14 ze dne 30. 7.

Jako doplněk pilotáže budeme navrhovat profilové maturitní zkoušky a obhajoba prací ze šk. roku 2014/2015 proběhne až po ukončení projektu   v 1/2015. Jak správně propočítat hodiny konzultací a přítomnosti ve firmě, abychom mohli splnit požadavky projektu? Počítá se s možností dodatečného doložení až po obhajobách v květnu 2015? 

Dotaz č. 26 uveřejněný v Dodatečné informaci 14 ze dne 30. 7.


Odpověď:

Citace ze šablony pro “profilovou maturitní zkoušku”: „Výběrem této šablony se uchazeč zavazuje zajistit v době plnění veřejné zakázky přípravu žáka na zpracování maturitní práce s obhajobou za pomoci odborníka z praxe ze zapojených firem. V případě, že v době plnění zakázky nedojde ke konání profilové maturitní zkoušky, bude pro potřeby partnerství vykázán počet hodin přípravy a dočasné výstupy práce žáka.“

Veškeré náklady na přípravu maturitní práce v roce 2015 je tedy nutné zahrnout do plnění zakázky předané objednateli do 31/1/2015, tedy i služby konzultantů a spolupráci s firmou.