Dotaz č. 25 uveřejněný v Dodatečné informaci 14 ze dne 30. 7.

  Jaký bude správný postup při vykazování hodin, v případě, že žák krátkodobě onemocní? Zavážeme se k určitému počtu žákohodin odborného výcviku, ale tyto situace budou nastávat velice pravděpodobně a současně nebude nepřítomnost tak dlouhá, abych za žáka dosazovali náhradníka. 

Dotaz č. 25 uveřejněný v Dodatečné informaci 14 ze dne 30. 7.


Odpověď:

Záležitosti jsme se věnovali také v Dotazu č. 12 uveřejněném v Dodatečné informaci 2 ze dne 25. 6. Vzorová smlouva určuje sankci 300 Kč za nerealizovanou hodinu výuky u modulů odborný výcvik či odborná praxe. Vždy je možné žákům nabídnout náhradní termín plnění modulu ve spolupráci se zapojenými firmami nebo si při koncipování nabídky vytvořit rezervu.